Juliusz Gerung
                            " JAWORZNIACY "
        Związek Młodocianych Więźniów  Politycznych
                                              lat 1944 -1956 
        

WOLNOŚĆ  MOŻNA  ODZYSKAĆ  -  MŁODOŚCI  NIGDY                          **           WOLNOŚĆ  MOŻNA  ODZYSKAĆ  MŁODOŚCI  NIGDY            **

I Wstęp I   I Włodawa - organizacja niepodległościowa - więzienie I   I Związek Jaworzniaków I   I  Nasz Miesięcznik I  ISpotkania z młodzieżą I   I  Wystawa "Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski" I   I Moja książka I  I O mnie I   IAktualności I  I Fotografie I    I Historia I       I Pamięć  I  I Kontakt I

   ® Warszawa - luty  2008 rok    

Strony historyczne

Aktualizacja: 6 grudnia
2017r - " Wiktor "

statystyka