AKTUALNE INFORMACJE

Powrót do strony głównej

     I ZLOT I       I FILM  I 

W dniu 1 marca 2014 roku zmarła

Ś     P

JANINA LESZCZYŃSKA

Była Członkiem młodzieżowej organizacji  niepodległościowej

„Orzeł” działającej w latach 1948-49 we Włodawie

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTU MIANOWANIA  

 

 

 

                 JAWORZNIAK  ARTYSTĄ – MALARZEM

 Otrzymałem od Kolegi – Jaworzniaka mieszkającego w Radomiu wydany przez niego piękny album zatytułowany „Świątynie w malarstwie Henryka Sarny. Album liczy 127 stron i zawiera następujące rozdziały: Świątynie murowane, Świątynie drewniane, Świątynie w świecie. Z licznych obrazów zamieszczonych w albumie przedstawiam tylko dwa.

Na ostatniej stronie okładki jest życiorys Henryka. Pragnę dodać, że w tej organizacji był również jego brat, który nie dał się złapać i przez dłuższy czas, z bronią w ręku ukrywał się. Obecnie, od kilku lat jest poważnie chory, porusza się na wózku inwalidzkim.

 

DZIESIĘCIOLECIE ODSŁONIĘCIA POMNIKA JAWORZNIAKÓW  w  DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

     15 sierpnia 2011r. minęła X-ta rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jaworzniaków w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Ze względu na okres wakacyjny, po szeregu rozważań stwierdziłem, że uroczystości związane z X-tą rocznicą istnienia Pomnika powinny się odbyć we wrześniu 2011r. W dniu 15 stycznia 2011 r. spotkaliśmy się w Sali Domu Kultury Rembertów z Jaworzniakami, ich rodzinami i zaproszonymi gośćmi na tradycyjnym „Jaworzniackim Opłatku”. Z zaproszonych gości zaszczycili nas swoją obecnością Pani Agnieszka Kądeja Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy i Pan Robert Jasiński Dyrektor Domu Kultury Rembertów. Po podzieleniu się opłatkiem i  po części oficjalnej, kiedy tematy zaczynały się powoli wyczerpywać, zwróciłem się do Pani Burmistrz  z propozycją, przyjęcia patronatu nad uroczystością obchodów X-lecia pomnika Jaworzniaków. Odpowiedź Pani Burmistrz była natychmiastowa, że jest zaszczycona taką propozycją. Po szeregu spotkań ustaliliśmy, że organizatorami obchodów X rocznicy będą: Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Proboszcz Parafii M.B. Zwycięskiej ks. Prałat Edward Żmijewski, Jaworzniacy oraz Dom Kultury Rembertów. Ustalono również datę uroczystości na 4 września 2011r. Obchody X-tej rocznicy pomnika Jaworzniaków rozpoczęły się Mszą Św. w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej z oprawą muzyczną Orkiestry Koncertowej „Victoria” – to zasługa Pani Burmistrz Kądei, ale nie tylko bo również zamówienie Mszy Św. w intencji Jaworzniaków. Kościół wypełniony był nie tylko Jaworzniakami, ale również społecznością Rembertowską. Uczestniczyły również cztery poczty sztandarowe w tym dwa Jaworzniackie. W słowie bożym księdza Prałata Edwarda było bardzo dużo wzruszających wypowiedzi o młodzieży z lat 1944 – 1956 stawiających opór przeciwko sowietyzacji Polski. Ksiądz Prałat Edward Żmijewski po Komunii Św. został udekorowany przy ołtarzu medalem Pro Memoria. Medal wraz z Dyplomem wręczył Księdzu Edwardowi Pan Jacek Dziuba Dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów. Po nabożeństwie udaliśmy się w szyku zwartym z orkiestrą „Victoria” i pocztami sztandarowymi na czele do naszego pomnika. Przy pomniku spotkała nas miła niespodzianka, mianowicie obecność Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Należy wspomnieć, że to zasługa pani Moniki Kowalczuk Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Dzielnicy Rembertów. Po odegraniu Hymnu Narodowego, Narrator Pan  Andrzej Kruszewicz odczytał Rys Historyczny Pomnika,

   

Pani Burmistrz Agnieszka Kądeja wystąpiła ze wzruszającym tekstem na temat systemu komunistycznego.

 Następny punkt uroczystości to wręczenie dyplomów przez Jerzego Pruszyńskiego prezesa Zarządu Głównego Jaworzniaków.  Pierwszy Dyplom Honorowego Członka Związku Jaworzniaków za szczególne zasługi wręczono Pani Agnieszce Kądei Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Następny Dyplom Honorowego Członka Jaworzniaków wręczono Panu Robertowi Jasińskiemu Dyrektorowi Domu Kultury Rembertów, który z ogromnym zaangażowaniem włączył się w uświetnienie tej uroczystości, a mianowicie z Jego inicjatywy słuchaliśmy wspaniałego koncertu „Prawda pieśnią pisana” w wykonaniu Lecha Wiewióry oraz wyświetlenia filmu z okresu odsłonięcia i poświęcenia pomnika w dniu 15 sierpnia 2001r. Ta wspaniała postawa patriotyczna będzie wspominana.   Dyplom Uznania wręczono Panu płk Julianowi Kwiatkowskiemu kierownikowi i dyrygentowi Orkiestry „Victoria” wraz z solistami. za wspaniałą oprawę muzyczną o treściach patriotycznych w kościele i przy pomniku.   Apel pamięci odczytał dowódca Kompanii Reprezentacyjnej WP. Na zakończenie Apelu w wykonaniu Kompanii oddano trzykrotną salwę honorową. Ceremonia składania wieńców odbywała się według rytuału wojskowego. Tak się zakończyła ceremonia przy pomniku, którą będziemy długo wspominali.  Następna część uroczystości to zwiedzanie wystawy w Domu Kultury Rembertów „Opór Młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski”, która będzie prezentowana do końca listopada. To również ogromna zasługa Dyrektora Roberta Jasińskiego i zaangażowanie w prezentacji wystawy. Słowo wstępne do wystawy odczytał Pan Andrzej Kruszewicz.

  Wspaniałym akordem obchodów X-cio lecia Pomnika był koncert Pana Wiewióry, który zaczął się na powietrzu przy wspaniałej słonecznej pogodzie, a skończył się na sali widowiskowej, gdzie przy biesiadnych stołach śpiewaliśmy wszyscy znane nam melodie patriotyczne z lat naszej młodości. Ostatnim akcentem było wyświetlenie filmu z odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jaworzniaków w dniu 15 sierpnia 2001roku. 

 Na zakończenie mojego sprawozdania chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałej uroczystości. Pragnę podziękować Personelowi Domu Kultury Rembertów za trud i czas włożony, w nagłośnienie, ustawienie i wiele innych rzeczy. Dziękuję Paniom Alinie Zawilińskiej i Marcie Sitkowskiej z Wydziału Oświaty i Kultury. Udało się wszystko, powyżej oczekiwaniom.

                                                                                           Leon Chrościcki

                                                                Poniżej pełen tekst przemówienia Pani Burmistrz Agnieszki Kądeja:

Szanowni Państwo

W imieniu własnym i samorządu rembertowskiego bardzo serdecznie witam dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą, wyjątkową dla naszej rembertowskiej społeczności uroczystość. Uroczystość, która nas dzisiaj zgromadziła ma w sobie głęboką wymowę, spotykamy się bowiem pod pomnikiem „Jaworzniaków”, miejscem - symbolem, które od dziesięciu lat wrosło w krajobraz naszej małej Ojczyzny jaką jest Rembertów. To dla mnie zaszczyt, że mogę powitać w naszym gronie przedstawicieli pokolenia, o którym zwykliśmy mówić- młodociani więźniowie polityczni lat 1944-1956, ludzi którzy z potrzeby serca, wierni swoim ideałom podjęli bardzo nierówną walkę z sowieckim komunizmem, który wówczas wydawał się nie do pokonania. Walka tych, wówczas bardzo młodych, wspaniałych ludzi była w większości bezkrwawa ale jakże ważna, bo podjęta w momencie gdy zagładzie i zniszczeniu poddana była polska kultura, literatura i tradycje narodowe. Plakaty, broszury, utwory literackie, napisy na ścianach były wymownym i głośnym protestem przeciwko zniewoleniu i zakłamaniu. Oni bowiem nie pogodzili się z sowietyzacją kraju. Za swoją bohaterską postawę wielu z nich spędziło swoje młode lata w więzieniu w Jaworznie. Niektórzy z nich są wśród nas. To dla nas wspaniale wyróżnienie, że możemy gościć ich w naszej Dzielnicy. Wśród nas są także przedstawiciele młodego pokolenia, nasza współczesna młodzież.  Jest to więc nadzwyczajny moment żywej lekcji historii, naturalnego zetknięcie przeszłości z teraźniejszością. Nie możemy bowiem budować przyszłości naszego narodu nie czerpiąc z bogatego skarbca jego przeszłości.  Droga młodzieży! Nie zapominajcie o naszych bohaterach, o tych, którzy tak wiele uczynili dla naszej Ojczyzny, którzy czynami świadczyli swoją miłość i przywiązanie do Niej a nade wszystko oddawali za Nią to  co najcenniejsze – swoje życie. Niech postawa Jaworzniaków, którzy na zawsze pozostali wierni swoim ideałom i potrafili z godnością przejść przez trudny czas rodzącego się Państwa Polskiego, a dzisiaj w sposób aktywny uczestniczą w życiu społecznym i politycznym kraju, będzie dla Was wzorem do naśladowania. Szanowni Państwo! życzę Państwu aby dzisiejsza uroczystość, która jest wyrazem hołdu dla Jaworzniaków - była dla Państwa niezapomnianym przeżyciem łączącym pokolenia, a Pomnik, przy którym świętujemy 10. rocznicę jego powstania stał się miejscem często odwiedzanym, symbolem przeszłości, o której nie wolno nam zapomnieć.  

Serwis zdjęciowy:

 

Poczet sztandarowy JAWORZNIAKÓW

 

Dekoracja ks. E. Żmijewskiego

 Orkiestra VICTORIA

 

Kompania Honorowa W.P. 

 

                                                                 

POKAZ FILMU „DYWIZJA NASTOLATKOW”

 16 maja w Centrum Edukacyjnym IPN – Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, staraniem p. Karoliny Kolbuszewskiej z Klubu im. gen. „Grota” – Roweckiego odbył się pokaz filmu „Dywizja nastolatków”.Gościem specjalnym była reżyser filmu p. Alina Czerniakowska. Przybyło wielu ludzi, którzy wcześniej tego filmu nie widzieli, jak również ci, którzy pragnęli  obejrzeć go ponownie.  Było wiele młodych ludzi. Po projekcji filmu zabrała głos Alina Czerniakowska., która powiedziała m.in. że zainteresowanie tematyką, jaką przedstawia w swoich filmach wyniosła z domu, gdzie często rozmawiano o okupacji niemieckiej i okresie powojennym. Zaczęła zastanawiać się, dlaczego na pewne tematy tak mało mówi się, a świadkowie tych wydarzeń  powoli odchodzą. Zaczęła realizować filmy dla telewizji, ale pokazywano często po północy w najmniejszej oglądalności.„Dywizję nastolatków”  pokazała w kilku szkołach i była zaskoczona wrażliwością współczesnej młodzieży. Młodzi ludzie zadawali bardzo interesujące pytania. Po wystąpieniu Autorki filmu rozpoczęła się dyskusja. Podajemy tylko w skrócie treść niektórych wypowiedzi. Jedna z dyskutantek powiedziała, że jej córka obejrzała ten film w szkole. Była nim zachwycona. Zdaniem dyskutantki należy młodzieży pokazywać tę trudną historię ich dziadków.  Podziękowała A. Czerniakowskiej za trud  rejestrowania naszej historii. Dłuższe przemówienie wygłosił Witalis Skorupka. Mówił o działaniach Związku Więźniów Politycznych Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego zmierzających do przekazania młodzieży prawdziwej historii okresu komunistycznego, dopóki żyją uczestnicy tej historii. Wspomniał o swoich rozmowach, niestety bezowocnych, z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie historii. Zaznaczył, że jego Związek wystąpił do wszystkich wyższych uczelni z wnioskiem, aby studentom historii i prawa  przekazać prawdę o PRL. Pozytywnie nawet nie  zareagował KUL.

Wystąpienie p. A. Czerniakowskiej

Jaworzniacy

Karolina Kolbuszewska

 Juliusz Gerung, - Adam Hołderny

 

FILM

Film o Jaworzniakach

Redaktor Alina Czerniakowska, która specjalizuje się w sporządzaniu filmów dokumentalnych z najnowszej historii Polski (m.in. takie filmy jak: "Papież Polak", "Ułani, ułani", "O Polskę trzeba walczyć", " W sprawie Generała Fieldorfa")  zrealizowała dla Telewizji Polskiej film o Jaworzniakach, któremu nadała  tytuł " Dywizja nastolatków". Jest to bardzo frapujący tytuł, powinien zainteresować młodzież.

 

Na zdjęciu: red. A. Czerniakowska i operator Andrzej Popławski w czasie przeprowadzania wywiadów z kilkoma Jaworzniakami w Centralnej Bibliotece Wojskowej.

 

Wcześniej bo już w czwartek, 12.03.2009r.  o godz.13-tej . w Muzeum Niepodległości  dzięki przychylności Dyrektora Muzeum dr Andrzeja Stawarza mogliśmy po raz pierwszy  obejrzeć film red. Aliny Czerniakowskiej „Dywizja nastolatków”   w wersji roboczej. Spotkanie prowadził mgr Michał Rybak kierownik działu edukacji i promocji. Red. Alina Czerniakowska mówiła, co skłoniło ją do zainteresowania Jaworzniakami oraz, że nie mogła zmieścić wszystkiego w 40. minutowym filmie dokumentalnym. O Jaworzniakach można opracować długi serial.  Mgr M. Rybak na ten pokaz zaprosił młodzież licealną z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 (ul. Stawki 10). Młodzi licealiści przybyli licznie wraz ze swą nauczycielką historii mgr Wasilewską i z zainteresowaniem oglądali film. Niektórzy uczestnicy (szczególnie kobiety miały łzy w oczach, a nawet niektórym mężczyznom oczy się zaszkliły. To bardzo dobry i potrzebny film. Serdecznie dziękujemy Pani Redaktor Alinie Czerniakowskiej i liczymy na dalszą współprace. Sądzimy, że Telewizja wreszcie zdecyduje się na emisję tego filmu.

                                                                                           Juliusz Gerung  

Na sali wszystkie miejsca były zajęte 

 

Film w ocenie  młodzieży :

Młodzież przeciwko PRL-owi.

 Film ten opowiada o przeżyciach młodzieży polskiej która postanowiła walczyć z komunistycznym okupantem w latach powojennych.

  Reżyserem, scenarzystką i komentatorką tego filmu jest Alina Czerniakowska, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ze względu na jej bogaty dorobek filmów historycznych opowiadających o Polakach którzy nie poddali się władzy radzieckiej, min; „Kampinoska epopeja”, „On wierzył w Polskę...”, „Zanim stąd odejdę, proszę was...”. Oraz ze względu na liczne nagrody filmowe które otrzymała min; Tytuł laureata  Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie”.

 Bohaterami tego dokumentu są starsi już dziś ludzie, którzy w latach 1945/1955 walczyli o niepodległość Polski. Ich determinacja, siła do obrony własnych wartości i patriotyzm powinny być przykładem dla każdego człowieka, szczególnie w dzisiejszym świecie , gdzie panuje nieustanna pogoń za dobrami materialnymi i zapomina się o szczerości i honorze.

Dywizja nastolatków- tak byli nazywani młodzi żołnierze broniący polskości, wszyscy oni wiedzieli o co walczą i co im za to grozi.

”..Do konspiracji już wstąpiłem mając lat dwanaście w czasie okupacji niemieckiej i byłem żołnierzem Armii Krajowej w Szarych Szeregach, przez harcerstwo trafiłem do Armii Krajowej..” tymi wspomnieniem Pana Ryszarda Jakubowskiego zaczyna się ta część filmu w której słyszymy wywiady z głównymi bohaterami, min: Panem Adolfem Rudowskim, Panem Janem Rucińskim, Panią Teresą Baranowską-Dudzicką.

 Ci wszyscy ludzie nazywani w czasach komunizmu ”zbuntowaną młodzieżą”, „młodocianymi przestępcami, „Zaplutymi karłami reakcji”, dla prawdziwych Polaków te określenia nie były hańbą albo obrazą, tylko wyróżnieniem, czymś w rodzaju zaszczytu. Wszyscy oni byli harcerzami, każdego z nich pociągał skauting i chęć przygód, których niestety w tamtych czasach nie było z byt dużo, a okupacja sowiecka skutecznie im to uniemożliwiała zamieniając lata młodzieńczej beztroski w koszmar walki o wolny kraj. Dokładne opisy miejsc i sytuacji pozwalają widzowi lepiej wyobrazić sobie wspominane zdarzenia. Osobiste refleksje każdego z bohaterów poruszają i zmuszają do zastanowienia się nad sobą i nad darem, którym jest wolność.

   Film ten został obejrzany i dokładnie przestudiowany przez uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie, przy okazji omawiania i przerabiania działu tematycznego podręcznika do Historii  „Przez Wieki. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum” Polska pod władzą komunistów. Materiał filmowy jest szczególnie ważny dla nas, młodych mieszkańców Włodawy, ponieważ jednym z bohaterów jest Pan Juliusz Gerung, uczeń szkoły średniej we Włodawie. Aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu, na wprost którego dzisiaj mieści się szkoła do  której uczęszczam.

                                                                                                          Paweł Czeżyk

                                                                                                       III klasa Gimnazjum we Włodawie

POŚWIECENIE  TABLICY  PAMIĄTKOWEJ  ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ  „ORZEŁ” 

 we  WŁODAWIE  

 12 grudnia 2010 r. w przeddzień rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, we Włodawie odbyło się odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej na gmachu b. Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej przy ul. Partyzantów 13.

By uczestniczyć w tej uroczystości pojechałem do Włodawy w przeddzień tj. 11.12. Na dworcu PKS oczekiwały mnie Panie: Irena Dul i Joanna Szubstarska. Po chwil samochodem podjechał ksiądz Proboszcz Stanisław Dadas i zawiózł mnie (mimo, że to bardzo blisko) na plebanię  Nocowałem w pokoiku na plebani.

Następnego dnia, 12 grudnia o godz. 10.30 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego została odprawiona Msza święta w intencji zmarłych (Wiktora Wasilewskiego i Jana Krzowskiego) oraz żyjących członków młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Orzeł” działającej we Włodawie w latach 1949 – 1950.

Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz kanonik Stanisław Dadas, który  powiedział w jakiej intencji odprawiana jest Najświętsza Ofiara oraz powitał przybyłe poczty sztandarowe.

Przybyły poczty sztandarowe Koła ŚZŻAK we Włodawie, Oddziału Jaworzniaków z Lublina, Komendy Chorągwi ZHR im. Jaworzniaków z Lublina,  Liceum Nr 1 we Włodawie.

               Wśród przybyłych gości zauważyłem m.in. b. Starostę p. Janusza Kloca,  obecnego Starostę p. Wiesława Holaczuka, Prezesa Koła ŚZŻAK p. Edmunda Brożka. Były również zaprzyjaźnione ze mną Osoby, które darzę szczególną sympatią. Przybyła również mieszkająca w Brusie p. Eugenia Krzowska – żona mego Kolegi śp. Janka. Niestety, nie mogłem odnaleźć rodziny śp. Wiktora Wasilewskiego.  Henryk Hać z uwagi na chorobę nie mógł z Łomży przyjechać do Włodawy, a Janina Leszczyńska,  kilka dni przed wyjazdem, przewróciła się i boleśnie zwichnęła nogę, więc również nie mogła przyjechać.

Po Mszy świętej udaliśmy się do budynku szkoły przy ul. Partyzantów, gdzie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie  tablicy pamiątkowej. Nasz przemarsz asekurowały policyjne radiowozy.  Przy odsłonięciu tablicy towarzyszyła mi p. Eugenia Krzowska. Tablicę po odmówieniu stosownej modlitwy poświęcił Ksiądz Proboszcz.  Ponieważ ja, z uwagi na moje chore nogi miałem trudności z podążeniem za innymi uczestnikami pochodu, na żądanie p. Starosty W. Holaczuka – podwieziono mnie policyjnym radiowozem.  Ksiądz proboszcz powiedział, że kiedyś wiozła mnie we Włodawie milicja, a dziś sytuacja się zmieniła.

Po ceremonii poświęcenia tablicy przemawiali p. W. Holaczuk i p. J. Kloc.  Szczególnie wzruszyły mnie słowa p. J. Kloca, który m.in. nawiązał do mojego wiersza „Testament mój”.

Po tej ceremonii udaliśmy się do salki katechetycznej, gdzie rozmawialiśmy, m.in. wspominając te tragiczne lata. Koledzy z Lublina: Roman Śliwczyński i Edward Łakomski mówili o ich organizacji działającej na Lubelszczyźnie.

Następnie przeszliśmy do parafialnej stołówki, gdzie Panie pod wodzą Pani Ireny Dul przygotowały poczęstunek. Dużym powodzeniem strudzonych podróżą i zmarzniętych  cieszył się żurek z jajkiem i kawałkiem kiełbaski. Były też kanapki, ciastka oraz herbata lub kawa.

Wracałem do domu następnego dnia bardzo zadowolony z tak wspaniale zorganizowanej uroczystości. Jestem niezmiernie wdzięczny Księdzu Proboszczowi, Pani Irenie i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości. Dziękuję również Kolegom z Lublina: Romanowi Śliwczyńskiemu, Edwardowi Łakomskiemu i Jerzemu Arendtowi, Harcerzom z Lubelskiej Chorągwi ZHR, AK-owcom z Włodawy, Młodzieży i Profesorom z Liceum Nr 1 oraz wszystkim mieszkańcom Włodawy, którzy swą obecnością uświetnili tę uroczystość.    

Jaworzniacy O/Lublin

ZHR/Lublin

Ciebie prosimy....

Przed odsłonieciem tablicy Odsłonięcie Poświęcenie tablicy

 Goście i mieszkancy  b. Starosta J. Kloc i nowy W. Holaczuk  Mieszkańcy Włodawy
Spotkanie ololicznościowe w salce katechet.  Posiłek w stołówce

 Budynek Szkoły z tablicą

                                                                   Juliusz Gerung  

foto: Irena Dul i Krzysztof Skibiński

 

  SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W FALENICY

 We wtorek, 12 października  spotkałem się z młodzieżą Liceum Katolickiego im. św. Pawła z Tarsu . Przywitała mnie pani Dyrektor mgr Wiesława Senacka – Tombacher ( absolwenta KUL), która przedstawiła mnie zebranym. Na spotkanie przybyła młodzież oraz nauczyciele. Spokojnie i z powagą słuchano moich wypowiedzi. Przekazałem  nauczycielom i do biblioteki szkolnej kilkanaście moich książek „Czy tylko dwa lata?” Na zakończenie wypowiedzieli się nauczyciele. Pan Piotr Szmulik mówił o swoich przeżyciach w okresie stalinowskim, a pani Barbara Porowska o tym, że jej kuzyn za opowiedzenie dowcipu został aresztowany i w więzieniu stracił zdrowie. Miła Nauczycielka historii pani  mgr Agnieszka Tabisz obiecała, że zachęci  uczniów, aby napisali i przesłali do redakcji naszego miesięcznika swoje wrażenia o tym, co dowiedzieli się o Jaworzniakach.

Dwoje uczniów, wręczając mi kwiaty w imieniu wszystkich, podziękowali za prelekcję. Później gościłem w skromnym gabinecie Pani Dyrektor, która  powiedziała mi, że urodziła się i w młodości mieszkała w Lublinie. Jako młoda dziewczyna, razem z koleżanką założyły organizację konspiracyjną. Pewnego dnia na budynku położonym naprzeciw komendy Milicji namalowały: NIECH ŻYJE 3 MAJA! i później obserwowały z okna, gdy wyszedł z komendy jeden milicjant, później zawołał kolegów i skrobali ten  napis. 

W jaki sposób trafiłem do Falenicy?  Opiekujący się naszą stroną internetową pan Jarosław Klekot wykłada w tym Liceum informatykę. To on spowodował, po rozmowie z panią Dyrektor, że zostałem zaproszony na prelekcje.

Młodzież, Grono Pedagogiczne -  Pani Dyrektor mgr Wiesława Senacka – Tombacher  z moją książką  

 

 

 

WYSTAWA

"Opór Młodzieży Przeciwko Sowietyzacji Polski"

„Tę wystawę opracowaliśmy, aby prezentując oryginalne dokumenty udowodnić, że patriotyczna młodzież polska nie godziła się z sowiecką dominacją w Polsce, z ograniczeniem jej suwerenności, ateizacją, fałszowaniem historii i powszechną sowietyzacją w naszej Ojczyźnie.”    (fragm. Przewodnika po wystawie).  

Wystawa zakończyła swoją  wędrówkę po Lubelszczyźnie . Po ekspozycji we Włodawie i Puławach oraz w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie gdzie była udostępniona zainteresowanym do końca stycznia 2010 roku,  wraca do Warszawy.

.

* * * * * *

                 

 

 

PRZYBYLIŚMY DO KRÓLOWEJ POLSKI

    12 listopada 2009r. autokarem uzyskanym od Jednostki Wojskowej 2420, której dowódcą jest płk. dypl. P. Chudzik ponad 30 osobowa grupa Jaworzniaków udała się do Częstochowy, aby na Jasnej Górze uczestniczyć we Mszy świętej  w intencji zmarłych i żywych Jaworzniaków oraz poświęceniu naszego ryngrafu. Zebraliśmy się w Sali Rycerskiej, gdzie już oczekiwali Jaworzniacy  z innych oddziałów. Przed rozpoczęciem Mszy św. przybył do nas O. płk Jan Golonka  - Kurator Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze i zaprowadził do Kaplicy Cudownego Obrazu. Nasz liczny pochód poprzedziły poczty sztandarowe, których było dziewięć. Przed rozpoczęciem Eucharystii Ojciec płk J. Golonka mówił nam o ołtarzu i innych elementach znajdujących się w Kaplicy. Punktualnie o 13.30 rozpoczęła się Msza św., którą odprawiał O. płk Jan Golonka. Z wielkim wzruszeniem obserwowaliśmy odsłonięcie Cudownego Obrazu. Wydawało się nam, że Pani Jasnogórska błogosławi nam. Z zainteresowaniem i głębokim uczuciem wysłuchaliśmy homilii Ojca Pułkownika Dało się zauważyć, że celebrant dobrze zna historię Jaworzniaków. Powiedział m.in.: „ Dziś meldują się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Królowej Polski Jaworzniacy  i meldują się z całym bagażem  historii, młodzieńczej walki z reżimem komunistycznym. Przez wasze ręce poszły w ruch ulotki, plakaty, pisane na murach hasła, magazynowaliście broń do walki zbrojnej, jako uczniowie i studenci byliście karani więzieniem, wielu z was zapłaciło najwyższą cenę – życie.”   Kaznodzieja kilka razy powtarzał, że umarli zobowiązują żywych do kontynuowania ich DZIEŁA. Na zakończenie Najświętszej Ofiary  Zdzisiek Borkowski odczytał akt ofiarowania ryngrafu, prosząc Ojca Kuratora o jego poświęcenie. Po zakończeniu Mszy św. Ojciec Kurator ucałował  nasz sztandar, mówiąc, że w ten sposób oddaje cześć wszystkim sztandarom Jaworzniaków.

Prezes Zarządu Głównego Jaworzniaków Jerzy Pruszyński, dziękując Księdzu Pułkownikowi i uczestnikom Mszy świętej powiedział: „ Przybyliśmy do Matki Bożej, żeby podziękować za opiekę, za to, żeśmy przeżyli to wszystko. Złożyliśmy również wotum dziękczynne, chcemy, żeby po nas został jakiś  ślad, tutaj właśnie, w tym miejscu, gdzie wszyscy pielgrzymują. Wotum przedstawia symbol naszego Związku oraz słowa” „ Bóg – Honor – Ojczyzna”, słowa, którymi całe życie kierowaliśmy się. Wotum jest w formie  ryngrafu, dlatego, że jesteśmy żołnierzami.  

Na tę podniosłą uroczystość przybyły ze sztandarami delegacje: Lubelskiej Chorągwi ZHR im. Jaworzniaków, Szkoły podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie oraz Liceum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi. Uczniom towarzyszyły: Dyrektor Ewa Orlik z Krzesiwowa i Dyrektor Halina Załoga z Mełgwi. Poczet sztandarowy Szkoły Krzesimowie stanowili uczniowie: Dawid Jankowski, Sebastian Stadnik, Ewelina Kowalska, Magdalena Zając, Katarzyna Kotyra,  sztandar Lubelskiej Chorągwi ZHR wystawiła 3 Niedrzwicka Drużyna Harcerzy w składzie: pwd. Hubert Śpiewak – HO, ćw. Piotr Wardziński, wyw. Piotr Kędziora, mł. Jakub Pawlak. Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom za wspólną z nami modlitwę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Królowej Polski. Ta podniosła  uroczystość religijno – patriotyczna na długo pozostanie w naszej pamięci.

Należy podkreślić, że to tak ważne wydarzenie w życiu Jaworzniaków, poprzedzające 20 lecie naszego Związku zawdzięczamy Bognie i Zdzisławowi Borkowskim. Zdzisław  był inicjatorem wykonania i umieszczenia na Jasnej Górze naszego ryngrafu. Później, gdy on był chory, jego Małżonka jeździła na Jasną Górę uzgadniać szczegóły. W dniu uroczystości, pojechali pociągiem wcześniej, by „dopiąć ostatni guzik”. DZIĘKUJEMY IM.

Dziękujemy również panu Jerzemu Kwaśniewskiemu – kierowcy za kulturalną jazdę do Częstochowy i z powrotem.  

  Cudowny Obraz Matki Bożej

                                Juliusz Gerung  

                                                                                                          

 

   

XIX Doroczny Zlot "JAWORZNIAKÓW"  w Płocku

Uczestników Zlotu zakwaterowano w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze”  w Soczewce, oddalonej od Płocka o 12 km . Zdecydowana większość uczestników przybyła do Soczewki w piątek 19 czerwca.  W sobotę 20 czerwca, rano dwoma autokarami udaliśmy się do Płocka.

Z profesjonalnymi przewodnikami zwiedzaliśmy Płock. Byliśmy w Katedrze, Muzeach: Diecezjalnym i  Mazowieckim. Złożyliśmy kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ojca Świętego Jana Pawła II, na Płycie Nieznanego Żołnierza i Mogile Powstańców Styczniowych, którzy w 1863 roku zginęli w obronie Płocka przed najeźdźcami.

Przy pomniku Marszałka zaśpiewaliśmy „I Brygadę”, przy pomniku Jana Pawła II – „Arkę” a przy płycie Nieznanego Żołnierza i mogile Powstańców Styczniowych – „Rotę”.

Na obiad wróciliśmy do Soczewki.

 

Znaczek XIX Zlotu

Po obiedzie, w dużej, zradiofonizowanej Sali konferencyjnej wysłuchaliśmy prelekcji przedstawiciela IPN Jacka Pawłowicza „ II konspiracja na Mazowszu i w Płocku”. 

Następnego dnia, w niedzielę – 21 czerwca był dzień szczególnie uroczysty. O godz. 12. uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki.  

poczet sztandarowy  "Jaworzniaków"

poczet sztandarowy Lubelskiej Chorągwi ZHR im. Jaworzniaków

Mszę św. w intencji Jaworzniaków i ich rodzin  odprawił ks. Walerian Jastrzębiec – Święcicki. Do kościoła wprowadzono 8 pocztów sztandarowych. Poza sztandarami Jaworzniaków był poczet sztandarowy Lubelskiej Chorągwi ZHR im. Jaworzniaków.

We wspólnej z nami modlitwie uczestniczyli goście: posłowie na Sejm RP: Wojciech Jasiński (PiS) i Andrzej Nowakowski (PO), Dyrektor Piotr Zgorzelski, który reprezentował Płocką Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego, asystent senatora RP Eryka Smulewicza Łukasz Zaleski oraz Prezes Koła Związku Wiedniów Politycznych Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego Hieronim Wysocki.

Jaworzniacy uczestniczyli w Liturgii Słowa oraz przekazaniu kapłanowi darów. Po zakończeniu Mszy św. Ksiądz Proboszcz poświęcił tablicę pamiątkową.

Po obiedzie w Soczewce z zainteresowaniem przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom uczniów klas V i VI ze szkoły w Soczewce uczestniczącym w konkursie wiedzy o II wojnie światowej i Jaworzniakach. Wystąpiły cztery drużyny, w których udział wzięli następujący uczniowie: Jakub Winikowski, Anita Ogieniewska, Bartosz Kijek, Daria Kijek, Katarzyna Kołodziejska, Łukasz Gontarek, Jakub Krysiak, Ewelina Kruszewska, Miłosz Ginter, Konrad Tarnowski.  

Dyrektor Szkoły Elżbieta Boniecka, Jerzy Pruszyński i Czesław Hajduk.

 

 nauczycielka historii Danuta Lewicka,

odpowiada uczennica  Daria Kijek

 

Pytania konkursowe nie były wcale łatwe np Które państwa po II wojnie światowej decydowały o losach Polski, albo: Wymień żyjących Jaworzniaków, czy – Jakie kary dyscyplinarne otrzymywali w Jaworznie młodociani więźniowie.

Konkurs prowadziła nauczycielka historii Danuta Lewicka, która zapoznaje młodych uczniów z najnowszą i prawdziwą historią Polski. W jury oceniającym odpowiedzi zasiadali: Dyrektor Szkoły Elżbieta Boniecka, Jerzy Pruszyński i Czesław Hajduk. Przewodniczył Jerzy Pruszyński.  

Zlot zakończyła uroczysta kolacja.

 Jestem przekonany, że te dzieci będą dobrymi patriotami, kochającymi swą Ojczyznę.

Po zakończeniu konkursu i wręczeniu laureatom pięknych nagród książkowych oraz przekazaniu do biblioteki szkolnej książek przywiezionych przez Jaworzniaków z wielkim zainteresowaniem i podziwem oglądaliśmy  występy  Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca  „Dzieci Płocka” im. druha Wacława Milke. Wspaniały Zespół. o 60. letniej tradycji, zdobywca wielu nagród w kraju i za granicami.  

 

Teresa Dudzicka – Wiceprezes Oddziału Warszawa przejęła od Prezesa Oddziału Płock Czesława Hajduka  Płomień Pamięci.

W poniedziałek opuszczaliśmy gościnną Soczewkę. Gorące podziękowanie za ten udany Zlot należą się Czesławowi  Hajdukowi, który od początku do końca wszystko organizował. Pomagał mu Skarbnik Oddziału Witek Czerwieński.   Słowa podziękowania kierujemy do Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego, który przyjął patronat nad Zlotem oraz Wiceprezydenta Miasta Piotra Kubery, którego Prezydent M. Milewski wyznaczył do bezpośrednich kontaktów z Cz. Hajdukiem i udzielaniu mu pomocy w organizowaniu Zlotu. Pomoc była udzielana przy dużym zaangażowaniu Kierowniczki Wydziału Kultury Jadwigi Wojnarowskiej – Nadrowskiej. Również gorące słowa podziękowania należą się Posłowi Wojciechowi Jasińskiemu za finansowe wsparcie Zlotu.  

                

Powrót do strony głównej