MOJA KSIAZKA

Powrót do strony głównej

SPOTKANIA AUTORSKIE  >>>> czytaj więcej

 

Jak każdy człowiek -  w miarę upływu lat i zdobywania kolejnych doświadczeń, tak  i  ja w roku 1994 zdecydowałem się na  opracowanie i wydanie swoich wspomnień w formie książkowej. Publikację opatrzyłem tytułem : " CZY TYLKO TRZY LATA ? "   Wspomnienia więźnia politycznego z okresu stalinowskiego.   Książka wywołała duże zainteresowanie w kręgach młodzieży harcerskiej , historyków oraz kombatantów i osób represjonowanych, tego jakże trudnego okresu. 

Od ukazania się tej książki, minęło już jednak 13 lat. Nakład uległ wyczerpaniu. W międzyczasie, uzyskałem dostęp do akt mojej sprawy w Sądzie oraz IPN-ie. Po uznaniu za nieważny  wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie, zdobyłem dużo materiałów, więc postanowiłem wydać drugie uzupełnione wydanie. W międzyczasie, praca przez 17 lat w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy", umożliwiła mi zebranie wielu materiałów, w szczególności zdjęć.  Pod koniec roku 2007  Wydawnictwo f.k.anda  w Warszawie wydało II, poprawione i uzupełnione wydanie mojej książki. Do tytułu dodałem: CHEŁM - WŁODAWA - LUBLIN - JAWORZNO. To wydanie  uzupełniłem informacjami o naszym Związku, o koleżankach i kolegach, z którymi pracowałem i nadal pracuję. Pokazałem zdjęcia ilustrujące naszą działalność.  Niektóre istotne dokumenty zamieszczam w tekście, inne godne pokazania  umieściłem  w załączniku ( Aneks) .

Wydanie książki mogło nastąpić po przyznaniu przez Fundację Jaworzniacy  bezprocentowej pożyczki (10 rat)

Do pośpiechu w tej sprawie skłonił mnie fakt, że już kończę przewodzenie Związkowi  "Jaworzniaków", a i nie wiadomo, ile czasu pozwoli mi Bóg myśleć i pisać .

Wszystkim tym, którzy nie dotarli do papierowego wydania  książki, zamieszczone na tej  stronie internetowej   informacje  - powinny przybliżyć atmosferę TAMTYCH lat.  Pozwolą poznać nie tylko moje losy, lecz i wielu innych ludzi oraz wydarzeń godnych poznania. 

 Koleżankom i Kolegom - więzionym w okresie stalinowskim, którzy odeszli na Wieczną Wartę - poświęcam

                                                                                                                                                Juliusz Gerung

Poniżej prezentuję dwie oceny tej publikacji :

Zdjęcie na okładce: Grupa "Jaworzniaków" na audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II - 3 października 1994r. (Foto: Arturo Marini  L'OSSERWATORE ROMANO).

Uwaga:  Książkę można jeszcze otrzymać po wpłaceniu 25 zł na  konto - Juliusz Gerung  PKO BP  37 1020 1156 0000 7502 0132 6941 i powiadomienie o dokonanej wpłacie: telefon (022) 615-20-73, kom. 605 762 433, adres: Wiązana 15 G  04-680 Warszawa.


 Do góry

Powrót do strony głównej