Powrót do strony głównej

MIESIECZNIK 

 

Od grudnia 1990 r. wydajemy Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”. Jest to miesięcznik, który utrzymuje się z wpłat Koleżanek i Kolegów.

Nie płacimy honorariów. Kosztuje nas tylko druk i wysyłka przez pocztę.

Początkowo nasze pismo ukazywało się jako jednostronicowa wkładka do miesięcznika Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście „Społemowiec Warszawski”. Od  sierpnia 1991r. jesteśmy samodzielnym pismem. Obecnie „Jaworzniaków” otrzymuje ponad 500 osób, nie tylko członkowie i sympatycy naszego Związku, ale również dziennikarze, naukowcy, członkowie innych organizacji kombatanckich. Wysyłamy również każdy numer do bibliotek.

11 listopada 1991 roku nasz miesięcznik uzyskał wyróżnienie Fundacji im. Jerzego Łojka działającej przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

11 listopada 1991 r. w Sali Rządowej Filharmonii Narodowej z rąk Przewodniczącej Fundacji pani Danuty Cisek odebraliśmy Honorowy Dyplom, w którym napisano, że wyróżnienie przyznano za:” pomost porozumienia, dyskusji, wspomnień i kontaktów pomiędzy byłymi więźniami obozu w Jaworznie a przede wszystkim jednak za próbę wypełnienia białych plam historii więźniów politycznych okresu stalinowskiego  PRL, a w szczególności więźniów młodocianych.”

Osoby, które chcą otrzymywać miesięcznik „Jaworzniccy”, proszone są o wpłacenie na Fundusz Prasowy  kwoty 50 zł na konto 57 1020 1097 0000 7702 0105959, zaznaczając, że jest to wpłata na Fundusz Prasowy. Jednocześnie prosimy o powiadomienie zespołu redakcyjnego na piśmie o dokonaniu wpłaty, podając dokładny swój adres. Adres „Jaworzniaków”:

„Jaworzniacy” ul. Piwna 35/37 Warszawa, skr. Poczt. 15 – 00-273 Warszawa 40.

Podana powyżej opłata zabezpieczy otrzymywanie miesięcznika przez cały rok.

 

 

 

Powrót do strony głównej