O MNIE

 

Powrót do strony głównej

 Urodziłem się 24 sierpnia 1933 roku w miejscowości Dziurków w powiecie Iłża (województwo kieleckie). Ojciec mój – legionista II Brygady Legionów Polskich był leśniczym lasów państwowych.

 W 1935 roku przenieśliśmy się do Leśnictwa Góry ( w kolonii Rudka) w pobliżu Chełma, wówczas zwanego Lubelskim. Tu zastała nas wojna. We wrześniu 1939 roku wkroczyli do nas Sowieci. Ojciec, nie tylko jako „biełoruczek” ale również uczestnik wojny polsko - bolszewickiej musiał się ukrywać

Po dwóch tygodniach Sowieci ustąpili miejsca Niemcom.

 

  W tej leśniczówce urodziłem się      

   Na zdjęciu od lewej stoją:   praktykant Książek ,mój Ojciec , gajowy Piechnia

                         Mieszkańcy leśniczówki Góry koło Chełma - Ojciec w mundurze. Ja na kolanach u Mamy. Po lewej: obok Ojca Babcia Zofia Iłowiecka, po prawej Dziadek Juliusz Gerung. Siedzą ( w czapkach harcerskich) Bracia : od lewej Włodzimierz i Józef. U góry w fartuszku szkolnym stoi Siostra Stanisława> Stoją nasza nauczycielka i praktykant leśny Belon.

Ojciec wraz z najstarszym bratem działali w konspiracji (ZWZ – AK). W lutym 1944 roku ojciec i brat zostali przez gestapo aresztowani.

Ojciec na zjeździe Legionistów  w Krakowie

 Z Mamą siostrą i kuzynką w Chelmie ulica Lubelska

Moja pierwsza wycieczka szkolna  - jestem w mundurku harcerskim pierwszy u góry od prawej 

Po wojnie brat powrócił ze Stutthofu, powiadamiając nas, że ojciec zginął. Po dojściu do zdrowia brat podjął pracę w leśnictwie. Byliśmy przenoszeni do różnych miejscowości. Uczyłem się w domu i później zdawałem egzamin w szkole. W 1947 roku zamieszkałem u siostry w Chełmie i zacząłem uczęszczać do  VII klasy szkoły powszechnej. Wstąpiłem do Związku Harcerstwa Polskiego, byłem sekretarzem drużyny, uzyskałem stopień młodzika.

W 1948 roku   ukończyłem szkołę powszechną i po wakacjach przeniosłem się do Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej we Włodawie. Dalsze moje losy opisane są  w poprzedniej części tej strony.                                                                                                                                                                                           

- 26 września 1990 r. powstało Środowisko Jaworzniaków przy Zarządzie Warszawskim ZWPOS. Wybrano mnie na prezesa tego Środowiska.

- 9 czerwca 1993 r. został w Sądzie zarejestrowany Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956  „Jaworzniacy”.  Zostałem wybrany prezesem Zarządu Głównego.

- 16 czerwca 2008 r. z uwagi na pogarszające się zdrowie Krajowy Zjazd przyjął moją rezygnację z funkcji prezesa. Prezesem Zarządu Głównego wybrano Jerzego Pruszyńskiego.

-  1 grudnia 1990 r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Jaworzniacy”, początkowo jako dodatek do „Społemowca Warszawskiego”  Pokrótce ukazał się samodzielny miesięcznik. Od początku zajmowałem się redagowaniem tego pisma.

-  Również z uwagi na zdrowie musiałem zrezygnować z funkcji redaktora naczelnego. Od 1. lutego 2013 r. funkcję tę pełni Jadwiga Cegielska.

 Post scriptum:

 ODŻYŁY WSPOMNIENIA

Z uwagi na zdrowie nie mogłem osobiście uczestniczyć we Mszy świętej beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki odprawianej na placu Piłsudskiego. uczestniczyłem za pośrednictwem przekazu telewizyjnego.

Mszy świętej przewodniczył  wysłannik Papieża, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych  abp. Angelo Amato.

Najświętsza ofiara odprawiana była w języku łacińskim.  Gdy usłyszałem : In Nomine Patri… odżyły wspomnienia.

Przypomniałem sobie lata dziecięce i młodzieńcze. Wówczas Msze święte odprawiane były po łacinie. Po aresztowaniu Ojca i Brata, w kościele w Chełmie żarliwie modliłem się o szybki Ich powrót.

Później we Włodawie szukałem w kościele duchowego wsparcia w działalności konspiracyjnej.

Jak to w piosence: „Wspomnienia się snują jak mary…”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Powrót do strony głównej