SPOTKANIA

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ

Powrót do strony głównej

 

 

Chętnie spotykam się z młodzieżą szkół średnich – naszymi „rówieśnikami” z okresu naszej walki, by mówić im o walce młodzieży w latach 1944 – 1956.

Każde wracanie do tych wspomnień powoduje szybszy rytm serca i na pewno skraca życie, ale cóż – traktuję to jako nasz obowiązek.

Pierwsze spotkanie miałem 28 września 1991 roku z uczniami Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. mjr „Hubala” w Warszawie.

W czasie Mszy świętej  odprawianej 23 września w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla na warszawskim Targówku w intencji harcerzy z Podziemnej Organizacji Harcerskiej „Orlęta” podziwiałem poczet sztandarowy młodzieży jednej ze szkół. Okazało się później, że był to poczet z Gimnazjum im. mjr  „Hubala”.

Spotkałem się z uczniami klas III. Były dwie grupy, każda po około 150 uczniów.

Po zakończeniu spotkania jeden z młodych ludzi powiedział, że usłyszał o tym, czego nie mógł przeczytać w podręcznikach. Zaznaczył, że mówi również w imieniu swych koleżanek i  kolegów

Inicjatorką spotkania była moja synowa – pedagog. Dowiedziałem się, że Dyrektor Gimnazjum pani mgr Maria Rochalska wyznaczyła nauczyciela historii pana mgr  Zbigniewa Michaluka by opiekował się uczniami, którzy uczestniczą w poczcie sztandarowym. Pan profesor, przed wyjściem ze sztandarem informuje o charakterze uroczystości, w której mają wziąć udział, pilnuje aby byli stosownie ubrani oraz poucza, jak mają zachować się w odpowiednich okolicznościach.

Piszę szerzej o tym, aby z tej szkoły brały przykład inne.

Często wyjeżdżam do Włodawy, miasta w którym rozpocząłem działalność niepodległościową i gdzie zostałem aresztowany i ponad 8 miesięcy  więziony w piwnicy Urzędu Bezpieczeństwa. Spotykam się tam nie tylko z ludźmi dorosłymi ale częściej z młodzieżą gimnazjalna i licealną. Inicjatorką moich spotkań z młodzieżą włodawską  jest pani mgr Krystyna Puła, młoda nauczycielka jednej z włodawskich szkół.

W zakończeniu I wydania mojej książki  „Czy tylko trzy lata ?” napisałem, że zainteresowanych problematyką walki młodzieży z komuną, proszę o kontakt i podałem adres siedziby  "Jaworzniaków". W lipcu 2004 otrzymałem kartkę od pani Krystyny, w której m.in. napisała: „Dzięki takim lekturom można uczyć się historii Polski i dziejów Włodawy {…} Może kiedyś będzie możliwe spotkanie autorskie we Włodawie.”

Szybko odpisałem, wyrażając chęć przyjechania do Włodawy. Pani Krystyna zorganizowała mi trzy spotkania: w placówce Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana”  - z mieszkańcami miasta oraz z młodzieżą w Gimnazjum nr 2 i Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Te spotkania odbyły się 21 i 22 października 2004 roku.

Później jeszcze miałem kilka spotkań we Włodawie.    Więcej na ten temat :

<<<< SPOTKANIA AUTORSKIE  >>>>  kliknij  i czytaj !

W maju 2007 roku pani mgr Anna Bajuk – Piotrkowska – nauczycielka historii w Publicznym Gimnazjum Nr 2 zorganizowała dla młodzieży konkurs wiedzy na temat działalności  powojennej organizacji niepodległościowych na terenie Włodawy i powiatu włodawskiego. Troje laureatów w nagrodę otrzymało  egzemplarze mojej książki.

Od tych młodych ludzi otrzymałem bardzo miły list. Napisali m.in.: „ My, młodzi ludzie powinniśmy poznawać historie własnego regionu, historie ludzi i ich działalność, ponieważ to właśnie dzięki  nim, teraz możemy żyć w wolnej Włodawie. Uważamy, że szesnastoletni ludzie – my współcześnie nie bylibyśmy zdolni do takich wyczynów jak nasi rówieśnicy sześćdziesiąt lat temu.”

Z przyjemnością podaję nazwiska tych młodych patriotów: Są to: Agnieszka Antoniuk, Anna Kossak i Patryk Łuciak.  Obecnie są już uczniami liceum. Ostatnio, będąc we Włodawie przekazałem im II wydanie mojej książki, z dedykacją.

Z młodzieżą średnich szkół warszawskich spotykałem się przy okazji zwiedzania przez nich wystawy „Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski.”

Jeżeli zdrowie mi pozwoli – będę jeszcze starał się spotykać z młodzieżą szkolną.

konktakt ze mną : jgerung@interia.pl

Powrót do strony głównej