WSTEP

Powrót do strony głównej

 

 

Dlaczego zdecydowałem się na prowadzenie tej strony w Internecie ?

Jestem bardzo zaniepokojony i zbulwersowany tym, że o masowym oporze polskiej młodzieży przeciwko sowietyzacji   naszej Ojczyzny nie mówi się w ogóle, lub też bardzo mało. Wielu ludzi, w tym również nasi politycy, i co jest bardzo przykre, nawet uczestnicy powojennej konspiracji nie uważają nas za uczestników walki o niepodległość i suwerenność Polski. Przykro jest słuchać niekiedy, że to była zabawa „harcerzyków”.

Młodzież szkolna, a nawet nauczyciele historii nie wiedzą o tym, że w latach powojennych ponad 10 tysięcy młodzieży (niektórzy z kolegów uważają, że znacznie więcej) działało w młodzieżowych organizacjach niepodległościowych, które z wielką brutalnością były rozbijane i gnębione przez  funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa a później wojskowe sądy rejonowe orzekały wysokie wyroki na młodych konspiratorów.

Od 1990 roku działając w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 –1956 staram się dotrzeć do społeczeństwa, a przede wszystkim do młodzieży aby informować o naszej walce z komuną.  Będzie mowa o tym w innych częściach tej strony.

 

 

Powrót do strony głównej