ZWIĄZEK 

                                                                                                                                                                            Powrót do strony głównej

 Związek Młodocianych Więźniów Politycznych  lat 1944 – 1956 

  „Jaworzniacy"

 

 Ta strona  w Internecie nie jest moim życiorysem, będę tu umieszczał  opis tych wydarzeń, które moim zdaniem mogą oglądających tę stronę zainteresować.

W 1989 roku w jednej z gazet znalazłem informację, że powstał Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Natychmiast zgłosiłem się i złożyłem deklarację. Gdy 17 marca 1990 r. odbywał się Zjazd Oddziału Warszawskiego Związku, zgłosiliśmy propozycję, aby utworzyć w ramach wielkiej organizacji różne środowiska, w tym Środowisko "Jaworzniaków". Obecni na Zjeździe koledzy podchwycili tę inicjatywę.  26 września 1990r. 18 byłych młodocianych więźniów politycznych podjęło uchwałę o powołaniu Środowiska "Jaworzniaków" przy Oddziale Warszawskim Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Za pośrednictwem prasy podjęliśmy  starania aby zgłaszali się do nas byli młodociani więźniowie polityczni z kraju i z zagranicy.

Matka Boża Opiekunka "Jaworzniaków" 

Mal. Grzegorz Szumowski.

13 października został zorganizowany I Zlot członków naszego Środowiska . Zlot poprzedziła Msza święta w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Ponieważ nabożeństwo było transmitowane przez I program Polskiego Radia, kilku kolegów odezwało się i przystąpiło no nas.

Uznaliśmy, że powinniśmy utworzyć własny związek aby ocalić od zapomnienia walkę polskiej młodzieży z komuną. 3 lipca 1993 r Wojewódzki Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował nasz Związek Jaworzniacki z nazwą "JAWORZNIACY" - Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944  1956” i wpisał do rejestru stowarzyszeń. 

Szerzej nie będę opisywał naszej organizacji, bowiem Zarząd Główny Jaworzniaków ma w Internecie swoją stronę na którą, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam:

 

http://www.jaworzniacy.pl

 

 

Powrót do strony głównej